Year 2017/2018

Papers:

1. Zdraveva, Emilija; Mijović, Budimir; Govorčin Bajsić, Emi; Grozdanić, Vedrana. The efficacy of electrospun polyurethane fibers with TiO2 in a real time weathering condition. Textile research journal. (2017), DOI: https://doi.org/10.1177/0040517517723025

Conferences:

1. Mijovic, Budimir; Zdraveva, Emilija; Govorcin Bajsic, Emi; Tominac Trcin, Mirna; Holjevac Grguric, Tamara; Dekaris, Iva; Dolenec, Tamara; Vrgoc, Ivana. An Insight into Development of Electrospun Cells Scaffolds, Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 2017, Li, Yi; Lin Xu, Wei (ur.). Wu Han: Textile Bioengineering and Informatics Society, 2017, 61-65.

2. Zdraveva, Emilija; Mijović, Budimir; Govorčin Bajsić, Emi; Dekaris, Iva; Zubin Ferri, Tea; Čipčić, Tonko. Morfološke karakteristike nanovlaknastog materijala u ovisnosti o koncentraciji punila, Zbornik, RIM 2017 – Development and Modernization of Production / Hodžić, A. ; Omer, S. E. ; Hodžić, D. (ur.). Sarajevo : Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet, 2017. 543-548

3. Govorčin Bajsić Emi; Mrkonjić, Nikolina; Zdraveva, Emilija; Mijović, Budimir; Ujčić, Massimo; Holjevac Grgurić, Tamara. 3D elektroispredeni nosači s različitom geometrijom, Zbornik radova:VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula / Erceg, Matko (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, 2018. 57-64

Popularization of science:

1. Mijović, Budimir; predstavljanje projekta HRZZ 6878: Ciljana izrada prototipa vlaknastog nosača za uzgoj tkivnih stanica kombiniranim elektroispredanjem, AMACIZ kolokvij, 20.02.2018., Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

2. Zdraveva, Emilija; Predavanje: Elektroispredanje – princip, uređaju, primjena, 31.01.2018., Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet, Zagreb

3. Glasnik, AMCA TTF: Novi projekti TTF-a, HRZZ 6878: Ciljana izrada prototipa vlaknastog nosača za uzgoj tkivnih stanica kombiniranim elektroispredanjem.

4. Mijović, Budimir; Predstavljanje uređaja za elektroispredanje u laboratoriju za elektroispredanje povodom dana fakulteta, 25.01.2018., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

5. Krmpotić, Edita; Tominac, Petra; Poster prezentacija rada izrađen za Rektorovu nagradu, Sajam ideja: Sinergija hrvatske industrije i znanosti, u sklopu obilježavanja 98 godišnjice fakulteta, 23.10.2017., Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije